Zapisy telefoniczne +48 690 931 336

Lakowanie - zabezpieczenie bruzd

Co zrobić, że zdążyć zabezpieczyć zęby stałe?

Czytaj więcej

Lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Mycie to nie głaskanie. Dźwięk mycia zębów powinien być słyszalny! Ząbki muszą lśnić z każdej strony.

Czytaj więcej

Po co leczyć zęby?

Konsekwencje utraty zdrowia zębów są czasem bardzo zaskakujące dla pacjenta i jego rodziców.

Czytaj więcej

 

ZAPISY: on-line lub telefonicznie; zapisy prowadzi firma zewnętrzna. 

WYWIAD MEDYCZNY(do pobrania karta pacjenta) potrzebne jest udzielenie informacji - procedurę można przyśpieszyć pobierając formularz  ze strony i wypełniając ją w domu.

PIERWSZA WIZYTA - prosimy przygotować nr PESEL pacjenta i dowód osobisty (pacjent dorosły lub opiekun).

ZGODA NA LECZENIE - Zgodnie z prawem (Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. Art. 17.) lekarz powinien uzyskać zgodę na badanie i zabiegi lecznicze. Zgłoszenie się na wizytę w sposób dorozumiany jest zgodą na przeprowadzenie badania. 

PŁATNOŚCI -   gotówka i karta; PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CENNIKIEM

BEZPIECZEŃSTWO - dezynfekcja powierzchni, odpowiednie postępowanie ze sterylnymi narzędziami, ciągłe wyjaławianie powierza, noszenie maseczek przez personel i osoby towarzyszące pacjentowi oraz higiena rąk personelu i osób przebywających w gabinecie pozwalają zminimalizować ryzyko zarażenia Covid-19 jak i każdą inna chorobą zakaźną.