Zapisy telefoniczne +48 690 931 336

Cennik ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna 250 zł  
Modele diagnostyczne podczas konsultacji /samodzielna wizyta 120 / 150 zł  
Omówienie planu leczenia z analizą cefalometryczą i oceną pantomogramu /z dodatkowym badaniem CBCT 300/400  
Aparaty wyjmowane: Płytka Schwarza od 850 zł  
  Bioblok 1200 zł  
  Twin Block 1600 zł  
  Trainer (z wizytą) 500 - 600 zł  
  Płytka retencyjna 500 zł  
 

Szyna akrylowa (stabilizacyjna)

900 zł

 

 

Aparaty stałe   Aparat samoligaturujący stal/kryształ 1 łuk  2900 / 4000 zł  
  Aparat częściowy 2 x 4 stal/kryształ 1500 /2000 zł  
 

Hyrax / Hyrax z haczykami

Maska twarzowa

Rotator

Łuk podniebienny

Carriere Motion

1600/2000 zł

700 zł

700 zł

500 zł

2000 zł

 
  Retencja klejona stal / złoto

250 / 500 zł

 
 

Demontaż 1 łuk

250 zł

 

 

 

Demontaż Hyraksu / ze znieczuleniem 250 / 300 zł  
Element dodatkowy  miimplant ortodontyczny 700 zł  
Leczenie nakładkowe - Spark Aligner pełna wersja bez planu i elementów dodatkowych 16 000 zł  
Wizyta kontrolna aparat stały Jeden łuk 200 - 250 zł  
  Dwa łuki 280-300 zł  
Wizyta kontrolna aparaty wyjmowane 150 - 170 zł

 

  Wizyta awaryjna dla pacjentów gabinetu - najczęściej bezpłatnie; kolejny zamek stal / kryształ 60 / 100 zł