Zapisy telefoniczne +48 690 931 336

Czy warto leczyć w gazie rozweselającym?

Gaz rozweselający to potoczna nazwa podtlenku azotu, gazu wykorzystywanego w medycynie od ponad 100 lat. W stomatologii stosuje się dawki powodujące do zmniejszenia lęku u pacjenta. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu polega na podaniu przez maseczkę umieszczoną na nosie mieszaniny gazów: tlenu i podtlenku azotu. Podczas sedacji maksymalne stężenie podtlenku azotu może wynosić 70%. Najczęściej używa się stężenia 45%.

Użycie podtlenku azotu w tej mieszaninie ma na celu zmniejszenie lęku przed zabiegiem. Samo wyeliminowanie lęku często pozwala na przeprowadzenie dalszych, koniecznych procedur aby leczenie było skuteczne i bezbolesne. Gaz rozweselający jest często najlepszą metodą pozyskania współpracy z pacjentem. Często mimo najlepszych chęci dziecka przejawianych jeszcze na poczekalni, poczucie lęku w gabinecie paraliżuje dalsze kroki.

Aby sedacja się powiodła pacjent przez cały czas trwania zabiegu powinien oddychać mieszaniną gazu. Specyfika leczenia stomatologicznego w sedacji podtlenkiem azotu polega na oddychaniu nosem przy jednocześnie otwartych ustach. Lekarz na wizycie ćwiczy z pacjentem prawidłowe oddychanie przez maseczkę.

Efektami niekorzystnymi, mogącymi wystąpić w czasie sedacji są zawroty głowy i nudności. Pacjent odczuwa również mrowienie na kończynach.

Przygotowanie do sedacji podtlenkiem azotu polega na wstrzymaniu się od spożycia pokarmów stałych (w tym również mleka) na trzy godziny  oraz płynów na dwie godziny przed.